ฤกษ์แต่งงาน ตามวันเกิด เปิดดวงเริ่มต้นชีวิตคู่แบบปังๆ

ฤกษ์แต่งงาน ตามวันเกิด
ฤกษ์แต่งงาน ตามวันเกิด

งานมงคลสมรส ถือเป็นงานที่สำคัญมากๆสำหรับคู่รักที่ได้สานความสัมพันธ์จนกลายมาเป็นคู่ชีวิต แน่นอนว่าทั้งคู่ต่างก็อยากจะให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุด สมกับเป็นงานครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตเลย และเพื่อเสริมดวงความรักให้มั่นคงยิ่งขึ้น ความรักไม่มีจืดจาง เป็นสิริมงคลให้ชีวิตคู่ราบรื่นยาวนาน ฤกษ์แต่งงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่บ่าวสาวจะต้องรู้ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี เป็นมงคลให้กับชีวิต บ่าวสาวสามารถเช็คฤกษ์แต่งงานตามวันเกิดของตัวเอง เพื่อดูวันมงคลสำหรับจัดงานแต่งงานได้เลย

ฤกษ์แต่งงาน ตามวันเกิด 1

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

ฤกษ์ดีสำหรับแต่งงาน

 • วันพฤหัสบดี ถือเป็นวันคู่มิตร เหมาะกับการใช้เป็นฤกษ์แต่งงานและงานมงคลต่างๆ

 • วันพุธ เป็นวันดี มีความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

 • ฤกษ์ดีรองลงมาก็คือวันจันทร์และวันอาทิตย์

ฤกษ์ที่ไม่ควรแต่งงาน

 • วันศุกร์ โดยเฉพาะทิศเหนือ

 • วันอังคาร ถือเป็นวันศัตรู ไม่ควรแต่งงานวันนี้โดยเด็ดขาด

ผู้ที่เกิดวันจันทร์

ฤกษ์ดีสำหรับแต่งงาน

 • วันเสาร์ ถือเป็นฤกษ์ดีศรีสวัสดิ์

 • วันพุธ เป็นวันคู่มิตร

 • วันศุกร์ เป็นมนตรี

 • วันจันทร์ มงคลบริวาร

 • ฤกษ์ดีรองลงมาก็คือวันอังคาร

ฤกษ์ที่ไม่ควรแต่งงาน

 • วันอาทิตย์ โดยเฉพาะทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

 • วันพฤหัสบดี เป็นวันคู่ศัตรู ไม่ควรใช้วันนี้เป็นฤกษ์แต่งงาน

ผู้ที่เกิดวันอังคาร

ฤกษ์ดีสำหรับแต่งงาน

 • วันพฤหัสบดี ฤกษ์ดีแห่งศรี

 • วันศุกร์ วันคู่มิตร เหมาะกับจัดพิธีแต่งงาน

 • ฤกษ์ดีรองลงมาก็คือวันอังคาร

ฤกษ์ที่ไม่ควรแต่งงาน

 • วันจันทร์ โดยเฉพาะทิศตะวันออก

 • วันเสาร์ ห้ามใช้วันนี้จัดงานแต่งงานเด็ดขาด จะเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นได้

ผู้ที่เกิดวันพุธ

ฤกษ์ดีสำหรับแต่งงาน

 • วันจันทร์ เป็นวันคู่มิตร เหมาะกับการทำพิธีมงคลต่างๆ

 • สามารถใช้ได้ทุกวันยกเว้นวันอังคาร

ฤกษ์ที่ไม่ควรแต่งงาน

 • วันอังคาร โดยเฉพาะทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห้ามใช้จัดพิธีแต่งงานเด็ดขาด

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

ฤกษ์ดีสำหรับแต่งงาน

 • วันอาทิตย์ เป็นทั้งวันคู่มิตรและศรีวัน เหมาะกับการจัดงานมงคลทุกประเภท

 • วันมงคลอื่นๆที่นอกเหนือจากวันเสาร์ สามารถใช้ได้ทั้งหมด

ฤกษ์ที่ไม่ควรแต่งงาน

 • วันเสาร์ โดยเฉพาะทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไม่ควรใช้เป็นฤกษ์แต่งงาน

ผู้ที่เกิดวันศุกร์

ฤกษ์ดีสำหรับแต่งงาน

 • วันศุกร์ เหมาะกับการจัดงานแต่งงานมากที่สุด

 • วันอังคาร เป็นวันคู่มิตรและศรีวัน

 • ฤกษ์ดีวันอื่นๆยกเว้นวันพุธ สามารถใช้จัดงานแต่งงานได้เลย

ฤกษ์ที่ไม่ควรแต่งงาน

 • วันพุธกลางคืน โดยเฉพาะทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ผู้ที่เกิดวันเสาร์

ฤกษ์ดีสำหรับแต่งงาน

 • วันศุกร์ เป็นวันศรีวัน สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์มากที่สุด

 • วันเสาร์ สามารถใช้จัดงานมงคลได้ทุกประเภท

 • ฤกษ์ดีวันอื่นๆที่นอกเหนือจากวันพุธและวันอังคาร สามารถใช้จัดงานแต่งงานได้เลย

ฤกษ์ที่ไม่ควรแต่งงาน

 • ห้ามใช้วันอังคารจัดงานแต่งงานโดยเด็ดขาด

 • วันพุธ โดยเฉพาะทิศใต้

ฤกษ์แต่งงาน ตามวันเกิด 2

ฤกษ์แต่งงาน ดิถีเรียงหมอน ในแต่ละเดือน ปี 2565

เดือนมกราคม

 • วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม

 • วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม

 • วันเสาร์ที่ 15 มกราคม

 • วันศุกร์ที่ 21 มกราคม

 • วันอังคารที่ 25 มกราคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม

เดือนกุมภาพันธ์

 • วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์

 • วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์

 • วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์

 • วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์

 • วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์

 • วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์

เดือนมีนาคม

 • วันอังคารที่ 15 มีนาคม

 • วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม

 • วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม

 • วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม

เดือนเมษายน

 • วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 

 • วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 

 • วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 

 • วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 

 • วันอังคารที่ 26 เมษายน

เดือนพฤษภาคม

 • วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม

 • วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม

เดือนมิถุนายน

 • วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน

 • วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน

 • วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน

 • วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน

 • วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน

 • วันอังคารที่ 28 มิถุนายน

เดือนกรกฎาคม

 • วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม

 • วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม

เดือนสิงหาคม

 • วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม

 • วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม

เดือนกันยายน

 • วันศุกร์ที่ 2 กันยายน

 • วันจันทร์ที่ 5 กันยายน

 • วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน

 • วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน

 • วันอังคารที่ 20 กันยายน

 • วันเสาร์ที่ 24 กันยายน

เดือนตุลาคม

 • วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 

 • วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 

 • วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 

ฤกษ์แต่งงาน ตามวันเกิด 3

เดือนพฤศจิกายน

 • วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน

 • วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน

 • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน

 • วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน

 • วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน

 • วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน

เดือนธันวาคม

 • วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม

 • วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม

 • วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม

 • วันอังคารที่ 6 ธันวาคม

 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม

 • วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม

การกำหนด ฤกษ์แต่งงาน มงคลในแต่ละปี จะถูกกำหนดจากการเคลื่อนที่ของดวงดาวโดยรวม แต่ถ้าหากฤกษ์ดีนั้นไม่ถูกโฉลกกับผู้แต่งงาน พลังของความเป็นมงคลก็จะไม่ส่งผลต่อชะตาได้อย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นการเช็คฤกษ์ให้ตรงตามวันเกิดของตัวเอง ก็จะกลายเป็นวันมงคลที่แท้จริงของเรา สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ตลอดทุกปี ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ทริคง่ายๆเลือก แหวนเพชรแต่งงาน ให้เหมาะสมสวยปัง

เครดิตภาพ www.canva.com

สล็อตเว็บตรง

CLICK MORE TAGS
การตกลงเรื่องสินสอด (1) การ์ดแต่งงาน (1) งานฉลองมงคลสมรส (1) งานฉลองมงคลสมรส ต้องเตรียมอะไรบ้าง 2022 (1) งานแต่งงาน (1) งานแต่งงานพิธีเช้า มีลำดับขั้นตอนอะไรบ้าง (1) งาานแต่งพิธีเช้า (1) จัดงานแต่ง (1) จัดงานแต่งงาน (1) จัดงานแต่งราคาประหยัด (1) ชุดคู่รัก (1) ชุดคู่รักแนะนำ (1) ชุดงานหมั้น (1) ชุดงานหมั้นสำหรับเจ้าสาว 2022 (1) ชุดพรีเวดดิ้ง (1) ชุดเจ้าบ่าว (2) ชุดเจ้าสาว (2) ชุดเจ้าสาวแนะนำ2022 (1) ชุดเจ้าสาวไทย (1) ชุดเดรสไปงานแต่ง (1) ชุดเพื่อนเจ้าสาว (1) ตัวอย่าง การ์ดแต่งงาน (1) ถ่ายพรีเวดดิ้ง (1) ถ่ายพรีเวดดิ้ง มีขั้นตอนเตรียมตัวอย่างไร (1) ทรงผมเจ้าบ่าว (1) พรีเว้ดดิ้ง (2) ฤกษ์แต่งงาน (1) ฤกษ์แต่งงาน ตามวันเกิด (1) วางแผนงานแต่งงาน (1) วิธีขอแต่งงาน (1) สถานที่จัดงานแต่ง (3) สถานที่จัดงานแต่งงาน (2) สินสอด (1) เคล็ดลับงานแต่ง (8) เจ้าบ่าวเจ้าสาว (10) แฟชั่นงานแต่ง (7) แหวนทอง (1) แหวนทอง สำหรับแต่งงาน เลือกอย่างไรให้เหมาะ (1) แหวนทองแต่งงาน (1) แหวนเพชรแต่งงาน (1) แหวนแต่งงาน (4) แหวนแต่งงานคู่ (1) แหวนแต่งงานราคาไม่เกิน100k (1) แหวนแต่งงานสวยๆ (1) ไอเดียชุดเจ้าสาว (1)

recent posts

Table of Contents