Tag: สินสอดทองหมั้น

สินสอดทองหมั้น คืออะไร

สินสอดทองหมั้น คืออะไร จำเป็นหรือไม่ในยุคสมัยนี้

เคยได้ยินหรือไม่ เวลาที่บ้านนั้นจะไปสู่ขอใครมักจะมีคนถามว่า “เรียกเท่าไหร่” ซึ่งนั่นก็คือเรื่องของ สินสอดทองหมั้น

Read More »

Recent Posts