Tag: เก็บเงินแต่งงาน

เก็บเงินแต่งงาน อย่างไร

ทริค เก็บเงินแต่งงาน อย่างไร ให้บรรลุเป้าหมาย

ในปัจจุบันการเก็บเงินแต่งงานนั้นส่วนใหญ่แล้วทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายก็จะช่วยกันในการเก็บออมเพื่อเป็นสินสอดสำหรับการแต่งงาน ซึ่งหากเป็นในสมัยก่อนนั้นฝ่ายชายจะเป็นคนที่หาเงินมาคนเดียวทำให้ค่าสินสอดในสมัยก่อนอาจสูงไม่มากนัก แต่เมื่อทั้งสองฝ่ายช่วยกันเก็บก็จะทำให้ค่าสินสอดนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้น แล้วจะมีวิธีการ เก็บเงินแต่งงาน

Read More »

Recent Posts